Aslak Syse

Aslak Syse
" Høyesterett om forståelsen av farekriteriet "

Aslak Syse er lege og jurist. Han er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett. I løpet av yrkeslivet har Aslak arbeidet som overlege, leder for flere offentlige utvalg, instituttleder og vært leder for likestilling- og diskrimineringsnemnda. Han har også skrevet en rekke juridiske bøker og artikler, hovedsaklig innenfor velferdsrettslige tema.