Arvid Nikolai Kildahl

Arvid Nikolai Kildahl
" Autisme, personlighetsforstyrrelse og alvorlig selvskading - hva kan vi gjøre? "

Arvid Nikolai Kildahl er spesialist i klinisk voksenpsykologi. PhD på temaet post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming og er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, OUS og ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), OUS. Han forsker på ulike problemstillinger som gjelder psykisk helse hos personer med autisme/utviklingshemming og er spesielt opptatt av komplekse/sammensatte problemstillinger og strategier for å gi likeverdige psykiske helsetjenester til personer i disse gruppene.