Arne Vaaler

Arne Vaaler
" Epilepsiutløste psykiatriske syndromer i akuttavdelingen "

Arne Vaaler er overlege i psykiatrisk akuttseksjon St Olavs hospital og professor i psykiatri ved NTNU.