Annika Johansen

Annika Johansen
" Økt somatisk kompetanse ved bruk av KlinObs "

Annika Johansen er sykepleier med videreutdanning i rus og avhengighet, og har jobbet ved akuttpsykiatrisk mottak på Akershus universitetssykehus i 8 år. Før dette har hun jobbet på akuttpsykiatrisk mottak ved sykehus Innlandet, og en liten tur innom sikkerhetsavdeling. Hun er prosjektleder og hovedinstruktør for prosjektet «KlinObs - Akuttpsykiatrisk avdeling», som har fokus på tidlig oppdagelse av somatisk sykdom hos psykiatriske pasienter innlagt i avdelinger tilhørende Divisjon psykisk helsevern, AHUS.