Anne-Marthe Rustad Indregard

Anne-Marthe Rustad Indregard
" Open-door policy versus treatment-as-usual in urban psychiatric inpatient wards: a pragmatic, randomised controlled, non-inferiority trial in Norway "

Anne-Marthe Rustad Indregard er forsker (PhD) og sykepleier, og 1. amanuensis ved OsloMet. Hun er hovedforfatter i RCT-artikkelen om Lovisenberg Åpen dør policy, og er seniorforsker (20%) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, der hun også har vært postdoc.
E-post: anmain@oslomet.no - Mobil: +47 402 24 113