Espen Gade Rolland

Espen Gade Rolland, leder i styret NFAP. Spesialsykepleier MNSc, kvalitetsrådgiver, Drammen DPS, Vestre Viken HF