Espen Freng

Espen Freng er Cand. Polit Sosialantropologi med psykologiske perspektiver. Arbeidet i Øst – Afrika prosjektet (oppstart etter trikkedrapet), Blå Kors Etnisitet og behandling. Nå ved KoRus – Oslo (spisskompetanse innenfor psykisk helse, migrasjon og rusbehandling).