Elisabeth Klæbo Reitan

Elisabeth er psykologspesialist med master i helseadministrasjon og jobber ved Fagutviklingsenheten i Psykisk Helse og rusklinikken i UNN. Hun er opptatt av ledelse, pasientsikkerhet, kvalitet og forbedring i helsetjenesten. Hun har hovedveileder Anne Høye (UiT) og biveileder Valentina C. Iversen (NTNU) på en forskningsprotokoll knyttet til tema medikamentfri behandling. Hun er opptatt av nødvendigheten av dokumentasjon som kan danne grunnlag for videre helsetjeneutvikling. Forskningen skjer i dialog med et bredt utvalg av forskere/ forskningsmiljø som er opptatt av forskning på medikamentfri behandling.