Eivind Normann Eide

Er psykologspesialist, og han har mange års erfaring med vurdering av selvmordsrisiko, innen akuttpsykiatrien, ved Psykiatrisk legevakt i Oslo, og ved Seksjon for Personlighetspsykiatri (OUS), hvor han i dag jobber som kliniker og forsker. Normann-Eide har skrevet om kultur og litteratur for ulike tidsskrift og aviser, og i 2016 utgav han boken Skjønnlitterære selvmord, hvor han i lys av en rekke romankarakterer som tar sitt eget liv belyser og drøfter ulike faresignaler hos personer med høy selvmordsrisiko.