Eirik Kjellby

Spesialist i psykiatri og overlege ved Avdeling for alderspsykiatri, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland Universitetssjukehus og er PhD-stipendiat i ved Universitetet i Bergen og Bergen Psychosis Research Group ved Forskningsavdelingen, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland der han forsker på depressive symptomer og selvmordsrisiko ved primære psykoselidelser.