Dagfinn Green

Dagfinn Green er spesialist i psykiatri fra 2006. Jobbet hovedsakelig med alderspsykiatri siden 2003. Jobber nå som overlege på St. Olavs hospital i en delt stilling mellom alderspsykiatrisk døgnpost og Regional sikkerhetsavdeling Brøset. Leder av utvalg for alderspsykiatri. Undervist på ulike arenaer i en årrekke med særlig vekt på depresjon, demens, organiske psykiske lidelser og samtykkekompetanse.