Bjørn Stensrud

Bjørn Stensrud er psykiatrisk sykepleier med bred erfaring fra miljøterapi og arbeid med mennesker med psykoselidelser. PhD innenfor helsevitenskap hvor han har undersøkt erfaringer med tvungent psykisk helsevern fra ulike perspektiv; pasienter, pårørende og helsepersonell. Arbeider i dag ved Sykehuset Innlandet, og er også tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.