Bjørn Henning Østenstad

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og var leder av Tvangslovutvalget. Utvalget la 18. juni 2019 frem NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven. Forslag til felles regler om bruk av tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.