Atle Dyregrov

Spesialist i klinisk psykologi Atle Dyregrov er professor ved UiB og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Han arbeider med oppfølging av barn og familier som mister en nær person, samt andre traumatiske kriser. Hans forskningsområde er sorg hos barn og familier og katastrofepsykologi. Han har skrevet en rekke bøker, bla. bøkene Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg, Sorg hos barn, Barn og traumer, Sorg hos små barn og Katastrofepsykologi. Han ble i 2014 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid på området.