Astrid Weber

Har siden 2008 jobbet som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, da både i DPS, Fagutviklingsenhet og akuttpsykiatri. Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker» som betyr å evaluere tjenester i et brukerperspektiv, er utdannet sosionom, medforfatter i fagbøker og i gang med master i praktisk kunnskap.