Astrid Prestmo

Atrid Prestmo er overlege ved St Olavs Hospital avd Østmarka og PhD kandidat.