Astrid Enberget

Utdannet sykepleier. Videreutdanning i ledelse, veiledning og kognitiv terapi. Har jobbet som leder siden 1992 og ved KDPS siden 2006. Nåværende stilling, seksjonsleder ved Seksjon akutt poliklinikk/døgn ved KDPS. Tilrettelegger for implementering av Acceptance and Committment Therapy og elementer av Basal Eksponering-Terapi ved egen seksjon.