Åse Lyngstad

Åse Lyngstad er spesialist i psykiatri. Avdelingsoverlege, Kongsberg DPS. Vestre Viken HF.