Arnhild Lauveng

Arnhild Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, dr. philol. Forsker/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Hun er en aktiv foredragsholder, og mottok i 2008 Fritt Ords Honnørpris. Hun har skrevet flere bøker, de to første (I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose) handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.