Arne Thomas Lundquist

Arne Thomas Lundqvist er psykologspesialist og leder av akutt ambulant team, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF