Anne Jensen

Anne Jensen er, spesialrådgiver i KS, og samfunnsviter av utdanning. Jobber med rammevilkår for kommunale helse- og velferdstjenester.