Anne-Grethe Terjesen

Hun er nestleder i Pårørendealliansen og rådgiver i Helsedirektoratet. Hun har tidligere vært leder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. Hennes engasjement ligger i å løfte frem bruker- og pårørendestemmen i hele helse- og sosialfeltet. Gjennom sin pårørende- og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer.