Anita Tørrmoen

Anita Johanna Tørmoen er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning og har doktorgrad i behandling av selvskading. Ansatt som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging. Hun er DBT-terapeut, og har arbeidet i DBT –team i over 10 år.