Andreas Landsnes

Avdelingsoverlege psykiatrisk akuttmottak i Bergen, spesialist i psykiatri 1992, langvarig og bred erfaring i psykiatri.