Andreas Høstmælingen

Psykologspesialist, fagsjef i Norsk Psykologforening, PhD student. Han har tidligere jobbet som kommunepsykolog og i BUP.