Andrea Holst

Er elev på mb-utdanning (medarbeider med brukererfaring) på ALF i Bergen, er 26 år og har mye erfaring som pasient i psykiatrien.