Amra Delic-Teskeredzic

Overlege
Spesialist i Psykiatri, Fysikalsk medisin og rehabilitering
Avdeling Voksenhabilitering
Akershus Universitetssykehus