AKUTTPSYKIATRISK FORSKNINGSSEMINAR

Program

Onsdag 4. februar

14.00   Velkommen v/møteleder avdelingssjef/avdelingsoverlege, PhD Rune Kroken og avdelingsoverlege, Phd Helle Schøyen.

14.10   Sammenhengen psykotisk depresjon og suicidalitet, hvordan opplever pasienter dette v/Lis, PhD student Kristin Fredriksen Jørstad.

14.35   Suicidalitet ved schizofreni-spektrumlidelser: forholdet til hallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger v/ overlege/PhD stipendiat Eirik Kjelby.

15.00   Selvskading og selvmordsforsøk de første årene med psykose: forekomst, motivasjon og kliniske trekk v/ kst. overlege Siri Åbergsjord.

15.25   Pause

15.40   Effektivitet av antipsykotika ved hallusinose v/ kst. overlege/PhD stipendiat Igne Sinkeviciute.

16.05   Ett års oppfølging og medikamentell behandling av førstegangs psykoser: ble algoritmen fulgt? v/overlege, PhD student Petros Drosos.

16.30   Pause

17.00   CRP og kognitiv dysfunksjon i akuttfase av psykose v/ Farivar Fathian, overlege/ PhD stipendiat.

17.25   Langtidsoppfølging i TIPS studien – Kognitiv fungering og funksjon ved første gangs psykose i et 10-års perspektiv v/PhD i TIPS Helene Barder.

17.55   Pause

18.10   Langtidsoppfølging v/ TIPS studien – Rusmisbruk og psykose i et 10-års perspektiv v/ overlege, PhD Melissa Weibell.

18.30   Cannabisveien til psykose: mindre nevrobiologisk sårbarhet Fagsjef/leder i TOPS teamet/psykologspesialist dr psychol Else Marie Løberg.