Akiah Ottesen Berg

Er psykolog og har PhD i tema psykose hos innvandrere. Hun arbeider på akuttpsykiatrisk seksjon, klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). I sitt kliniske arbeid har hun hatt særskilt fokus på behandling av traumelidelser generelt og kryss-kulturell behandling av psykisk lidelse spesielt.