Aina Budal

Psykiatrisk sykepleier med lang erfaring som leder for ulike døgnavdelinger i klinikk for psykisk helsevern. De siste årene har hun jobbet som funksjonsleder psykosepost Karmøy DPS Helse Fonna HF hvor hun har ansvar for utvikling av brukertyrt døgntilbud og recoveryorientert behandlingstilnærming.