14. NASJONALE KONFERANSE I AKUTTPSYKIATRI

Torsdag 5. februar

08.00   Registrering

09.30   Åpning v/ leder for NFAP Karoline Alfheim Lindquist.

09.40   Arbeidsglede v/ Berge.

10.00   Vold, aggresjon, avmakt v/ Lillevik.

10.20   Extreme challenges v/ Elfrida Kvarstein.

10.40   Prisutdeling

11.00    Pause

11.20    Mentalliseringsbasert miljøterapi v/ .

11.40   Etisk refleksjon v/ Marit Helene Hem.

12.05   Akuttpsykiatriprisen 2019 v/ Astrid Weber.

12.30   Lunsj

13.30   Kartleggingssystem selvmord v/ Fredrik Walby.

13.50   Lov om tvangsbegrensning v/ Østenstad

14.30   Pause

 

14.45 – 15.45 Parallelle sesjoner A

A1       Belastninger og sekundærtraumatisering v/ Lillevik.

A2       Differensialdiagnostiske utfordringer: Psykose, utviklingsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming v/

A3       Bevisstgjøring av motoverføringer i praksis v/ Sharam Shayghani

A4       Felles vaktordning Haugesund/Karmøy, AAT og akuttavdeling

A5       Behandling ved ADHD og komorbide tilstander v/ Terje Torgersen.

A6       Bipolar lidelse, forløp og suicidalitet v/ Per Ivar Finseth.

A7       Objektivering eller subjektivering? Hva innebærer det at pasienten skal medvirke som subjekt, og hvilken rolle spiller kunnskapssyn og moderne styring for å kunne realisere dette? v/ Tor-Johan Ekeland.

15.45   Pause

16.00-17.00 Parallelle sesjoner B

B1        Å prioritere pårørende i akuttpsykiatri – hvorfor og hvordan? v/ Bente Weimand.

B2        Sikkerheten skal sitte i veggene – tanker om det fysiske roms betydning for samhandling og ivaretakelse av sikkerheten v/Kari Gjelstad.

B3        Å miste pasienter i selvmord – refleksjon og personlige erfaringer v/ Eva Helen Svendsen.

B4       Minoritetspasienten: eksil, kultur og diagnostikk v/ Mehdi Farshbaf.

B5       Kvinner, rus og akuttpsykiatri v/ Torill Sallaup.

B6       Førstegangspsykose og tidlig intervensjon i Nordland v/Erling Inge Kvig.

B7        Finnes det en sammenheng mellom auto-antistoff, psykiske lidelser og atferd? v/ Henning Værøy.

19.30   Festmiddag

 

 

Fredag 6. februar

09.00   Selvmordsrisikovurdering – prediktiv verdi eller ryggen fri? v/ Gudrun Austad.

09.30   Interkulturell kommunikasjon – alternative strategier i samtale med mennesker med minoritetsbakgrunn v/Judith van der Weele.

10.00   Det første møtets betydning v/ Jaakko Seikkula.

10.30   Kaffepause

11.00 – 12.00 Parallelle sesjoner C

C1        Samtaler med storfamilier – hvordan bruke æresforståelse, storfamilieroller og indirekte samtaleintervensjoner? v/ Judith van der Weele.

C2       Å godta den andre ubetinget i akutte kriser v/ Jaakko Seikkula.

C3        Demens i akuttpsykiatri – erfaringer fra Helse Bergens samarbeid mellom akuttposter, alderspsykiatri og kommunene v/ Tor Jakob Moe.

C4        Selvskading: forståelse og håndtering med fokus på fellesfaktorer hos pasienter og hjelpere v/ Svein Øverland.

C5        Kliniske implikasjoner av kognitiv fungering ved alvorlig depresjon – akutt i et langtidsperspektiv v/ Åsa Hammar.

C6        Fra krisemaksimering til kriseminimalisering ved behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse v/ Ingunn Haug og Sara Germans Selvik.

C7        Hva lytter vil til hos pasienten og hva styrer våre behandlingsvalg? – muligheter og risikoer ved empati og sympati v/ Eivind Olav Evensen

 

12.00   Lunsj

13.00   Akuttilbodet på DPS – også når det blir krevet v/Trond Fjetland Aarre.

13.30   “Pappa´n min er syk i tankene sine”- om barn som pårørende i akuttpsykiatrien v/Anne Kristine Bergem.

14.00   Erfaringer med psykiatrisk behandling v/ Petter Nilsen

14.30   Jo visst nytter det! – om behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet v/ Kari Lossius.

15.00 Takk for nå – og velkommen tilbake!